Irena Žemaitaitytė

CV

Pavardė    ŽEMAITAITYTĖ
Vardas      IRENA
Tautybė
    lietuvė
Darbo adresas Mykolo Romerio universitetas
                               Ateities, 20 Vilnius
                               tel.: 2714713
                               e-mail: irene@mruni.eu
 

Išsimokslinimas

2001 m. baigė VDU doktorantūrines studijos, daktaro disertacija “Neformalusis suaugusiųjų švietimas kaip besimokančios visuomenės veiksnys”

1995 m. baigė VDU magistrantūrines studijas, magistro tezes “Moteris nuolatinio mokymosi sistemoje: nuostatos, motyvacija, galimybės”

1991 m. baigė Lietuvos valstybinę Konservatoriją (Muzikos Akademiją)

1986 m. baigė J. Naujalio vid. meno mokyklą (Kaune)

Akademiniai laipsniai 

1996-2001 m.: Socialinių mokslų srities edukologijos krypties daktaras (VDU).

Pedagoginiai (mokslo) vardai  

2008 m.: Docentė (Mykolo Romerio universitetas)

Mokslo šaka:  Edukologija
Mokslinių interesų kryptis:  Suaugusiųjų švietimas, nuolatinis mokymasis, neformalusis  švietimas

Kitos kvalifikacijos 

Kalbos    
     lietuvių – gimtoji,
     italų – puikiai,
     anglų – gerai,
     rusų – puikiai

Dabartinė darbovietė ir pareigos

2004 m. – iki šiol: Mykolo Romerio universiteto Socialinės politikos fakulteto prodekanė

2006 m. – iki šiol: Mykolo Romerio universiteto, Edukacinės veiklos katedros docentė

2002 –  2006 m.: Mykolo Romerio universiteto Socialinio darbo katedros docentė

2001-2002 m.: VDU Edukologijos katedros, Švietimo centro lektorė

1996-2002 m.: J.Gruodžio konservatorijos dėstytoja

1991-2001 m.: Kauno 1. muz. mokyklos muzikos mokytoja
 

Pedagoginė metodinė veikla (dėstomi dalykai)

2002-2008 m.:  „Suaugusiojo socializacija“. Paskaitų kursas, MRU Socialinės politikos fakultetas

Nuo 2005 m.:  „Teisinio švietimo veiklos modeliavimas“, Paskaitų kursas, MRU Socialinės politikos fakultetas

Nuo 2006 m.:  „Andragogika“, Paskaitų kursas, MRU Socialinės politikos fakultetas

Nuo 2007 m.:  „Andragogika ir nuolatinio mokymosi strategijos“. Paskaitų kursas, MRU Socialinės politikos fakultetas

Pedagoginė kvalifikacinė veikla

Nuolat dalyvauja pedagoginės kvalifikacijos tobulinime:

• 2005 m. mėnesio stažuotė Romos La Sapienza universitete (Italija).
• 2002 m. šešių mėnesių stažuotė Nacionaliniame Tyrimų Institute (Centro Nazionale della Ricerca) Roma, Italija.
• 2000 m. trijų mėnesių stažuotė Romos Tre universitete, Universita’ Popolare (Italija).
• 1997 m. mėnesio stažuotė Šiaurės šalių liaudies akademijoje (Nordens Folkliga Akademi), Švedija.

Stipendijos
2005 m. paskirta Italijos Vyriausybės stipendija
2002 m. paskirta NATO Outrech stipendija (Italija)
2000 m. paskirta Lietuvos Mokslo ir studijų fondo stipendija
2000 m. paskirta Italijos Vyriausybės stipendija
1999 m. paskirta Lietuvos Mokslo ir studijų fondo stipendija
1997 m. paskirta Šiaurės šalių stipendija

Visuomeninė – pedagoginė veikla

Dalyvauja visuomenės diskusijose suaugusiųjų švietimo teorijos ir praktikos, socialinio darbo, suaugusiojo socializacijos klausimais, rengia seminarus ir skaito paskaitas Lietuvos pedagogams, suaugusiųjų švietėjams. Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacijos narė.

Projektinė veikla

Dalyvavo Socrates/Grundtvig1 projekte “Lankstaus mokymosi metodų puoselėjimas per Europinį aukštesniųjų liaudies mokyklų tinklą“ /FLENOFHS/ (2001-2004).
Koordinavo šiuos projektus:
• ES Socrates/Grundtvig2 projektas “Švietimo pasiūlos ir orientavimo praktikų hemogeniškumo strategija: patirčių sugretinimas” – /ATLANTIDE/ (2002-2003);
• ES Socrates/Grundtvig2 projektas “Mano miestas, istorija, papasakota laikmečio liudininkų” (2003-2004).
Šiuo metu koordinuoja ES Grundtvig2 projektą “PASS – Migrantų asmeninių mokymosi galimybių sustiprinimas“.