Irena Žemaitaitytė

Publikacijos

Monografija

I. Žemaitaitytė (2007) Neformalusis suaugusiųjų švietimas: plėtros tendencijos dabartinėje Europoje, monografija. Vilnius: Mykolo Romerio universiteto leidykla. ISBN 978-9955-19-056-1.

Publikacijos po daktaro laipsnio suteikimo (pripažintuose leidiniuose)

I. Žemaitaitytė, R. Urbšienė (2007) Meninės veiklos ypatumai įgalinant priklausomybės ligomis sergančius asmenis // Socialinis darbas: mokslo darbai. ISSN 1648-4789.2007 Nr. 6(2), p. 21-28.

I. Žemaitaitytė (2006) Jaunimo nusikalstamumo prevencija : neformaliojo ugdymo aspektas// Socialinis darbas : mokslo darbai. ISSN 1648-4789. 2006, Nr. 5(2), p. 80-86.

I. Žemaitaitytė, L. Dromantienė (2006) La Riforma e la modernizzazione della politica sociale della Lituania //La Rivista di Servizio sociale : rivista trimestrale edita a cura dell’instituto per gli studi sui servizi sociali / Instituto per gli Studi sui Servizi Sociali. ISSN 0035-6522. Roma. 2006, anno XLVI, N. 1 (Aprile), p. 22-33.

I. Žemaitaitytė (2005) Alternatyviomis laisvės atėmimui bausmėmis teistų asmenų profesinio mokymosi galimybės// Alternatyviomis bausmėmis nuteitųjų asmenų socialinė integracija probleminiuose regionuose, mokslinių straipsnių rinkinys. Vilnius: UAB Vambra, p. 56-62  (http://edoc2.iuscrim.mpg.de)

I. Žemaitaitytė   (2005) La prospetive della educazione non formale // INPUT-rivista per l’apprendimento continuo, Agosto-Ottobre Anno 11 p. 31-38.

Žemaitaitytė I. (2004) Moterų dalyvavimas NVO vykdomuose mokymuose: nuostatos ir galimybės // Socialinis darbas. Nr.3 (1) p. 24-30. (http://www.naswpress.org/publications/journals.html).

I. Žemaitaitytė, D. Čiurinskienė  (2004) Nuteistųjų požiūris į dalyvavimą socialinėse programose kaip resocializacijos galimybę// Socialinis darbas Nr. 3(2) p.43-50.  (http://www.naswpress.org/publications/journals.html).

Teresevičienė M., Burkšaitienė N., Žemaitaitytė I., kt. (2003). Neformaliojo ir savaiminio mokymosi identifikavimo, vertinimo, pripažinimo tendencijos Europoje ir Lietuvoje // Profesinis rengimas: tyrimai ir realijos Nr.6, p.76-93. 

Žemaitaitytė I. (2003) Nevyriausybinių organizacijų vykdomi mokymai – orientacija į darbo rinką // Profesinis rengimas: tyrimai ir realijos Nr.6, p.225-226. 

Žemaitaitytė I. (2003) Neformalusis suaugusiųjų švietimas kaip suaugusiojo socializacijos veiksnys // Socialinis darbas Nr.3 p.72-80  . (http://www.naswpress.org/publications/journals.html).

Žemaitaitytė I. (2003) Non-Formal Adult Education in Lithuania: The Attitude of Educators  //  Pedagogija: teorija un prakse II. Rakstu krãjums. –  Liepaja, LiePA, 2003. –  3 dalis,  p. 120-131. ISBN: 9984-754-03-3. 

Žemaitaitytė I. (2002). Neformaliajame suaugusiųjų švietime besimokančiųjų motyvacija ir dalyvavimo galimybės // Pedagogika. Nr.59 p. 142-147.

Žemaitaitytė I., Normantas E. (2002). Nuolatinis profesinis mokymasis neformaliojo suaugusiųjų švietimo sistemoje // Profesinis rengimas: tyrimai ir realijos. Nr.5, p.128-135.

Publikacijos  pripažintuose leidiniuose

Teresevičienė M., Žemaitaitytė I. (2000). Mokymosi proceso vyksmas nevyriausybinėse organizacijose // Organizacijų vadyba: sisteminiai tyrimai Nr. 13. Kaunas: VDU, p. 183–193.

Teresevičienė M., Žemaitaitytė I. (2000). L’educazione  non formale degli adulti in Lituania // Le memorie della memoria. OPEN, rivista italiana di educazione continua. EdUP, p. 127–136.

Kitos publikacijos 

Dienys V., Žemaitaitytė I. (2003) Neformaliai įgytų žinių ir kompetencijų vertinimas įgyvendinant mokymosi visą gyvenimą idėją // Suaugusiųjų švietimo vaidmuo aukštojo mokslo institucijose ir mokymosi visą gyvenimą patirtis. Vilnius, p. 65-67.

Žemaitaitytė I. (2002). Neformalusis suaugusiųjų švietimas Lietuvoje LSŠA narių akimis // Savišvieta. Nr.1 p. 27-34. 

Žemaitaitytė I. (2000). Neformalusis suaugusiųjų švietimas Lietuvoje: tyrimai ir aktualijos // XI pasaulio lietuvių mokslo ir kūrybos simpoziumas. Vilnius, p. 284.

Žemaitaitytė I. (1999). Non-formal Adult Education in Lithuania: situation and actualities // The Strategic Bases for the Development of Learning Society: The Course of the East and the Experiences of the West. International seminar. Tallin, p. 23–25. 

Žemaitaitytė I. (1998). Lifelong Learning in Lithuania: urgent problems in transitional period // The Role and Organisation of Adult Education in the Period of Transition. International seminar. Tallin, p. 17–19.  

Žemaitaitytė I. (1997). Lithuanian Women in the System of Lifelong Learning: Possibilities, Motivation, Attitude // Baltic Dialogue Nr. 2, p. 11–13.

Žemaitaitytė I. (1997). Asmenybės lavinimasis nuolatinio mokymosi kontekste // Nuolatinis mokymasis besikeičiančioje visuomenėje: prielaidos ir prieštaravimai. Tarptautinės konferencijos medžiaga. Kaunas: VDU, p. 46 –51.  

Žemaitaitytė I. (1997). Nuolatinis mokymasis – nenutrūkstama suaugusio žmogaus tobulinimosi galimybė // Edukologija. Kalbotyra. Literatūra. Jaunųjų mokslininkų darbai. Vilnius: VPU, p. 111–115.

Žemaitaitytė I. (1997). Nuolatinis mokymasis – kelias į asmenybės brandą // Asmenybės ugdymo edukologinės ir psichologinės tendencijos. Kaunas: LKKI, p. 46.